Naše služby

TERÉNNÍ ÚPRAVY BAGREM

 • výkopy základů a základových pasů
 • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
 • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
 • úpravy zahrad
 • výkopy pro bazény
 • výstavba zpevněných ploch a komunikací
 • výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)

NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA

 • doprava stavebního materiálu
 • doprava zemin a sypkých materiálů
 • přeprava nákladu transport

DEMOLIČNÍ A BOURACÍ PRÁCE

 • odvoz a úklid demoličního odpadu
 • demolice objektů